Strona Biura Tłumaczeń Translation Services

Oferta tłumaczeń ustnych i pisemnych dla firm i przedsiębiorstw

Szanowni Państwo!

Biuro Tłumaczeń Translation Services Tomasz Klonowski w Opolu od dłuższego czasu zajmuje się dostarczaniem przedsiębiorcom i firmom usług tłumaczeniowych ustnych i pisemnych obejmujących szeroką gamę tematów i zagadnień - od technicznych, branżowych, ekonomicznych aż po tłumaczenia negocjacji, konferencji i spotkań biznesowo-kontrahenckich. Biuro wykonuje tłumaczenia zgodnie ze standardami określonymi w kodeksie tłumaczy TEPIS. Biuro Tłumaczeń Translation Services Tomasz Klonowski dostarczy Państwu tłumaczenia ustne i pisemne z zachowaniem:

 • terminowości zleceń,
 • wysokiej jakości merytorycznej,
 • poufności treści tłumaczenia.

Biuro oferuje Państwu tłumaczenia z i na następujące języki obce:

 • angielski (uwierzytelnione i zwykłe),
 • niemiecki (zwykłe),
 • francuski (zwykłe).

Zakres oferowanych tłumaczeń:

 • PISEMNYCH
  • dokumenty prawne (testamenty, umowy spółek, pozwy sądowe, akty notarialne itp.),
  • dokumenty urzędowe (akty urzędu stanu cywilnego, umowy o pracę, karty pojazdów itp.),
  • dokumenty finansowe (sprawozdania finansowe, bilanse, rachunki zysków i strat),
  • dokumenty zw. z ogólnie pojętą technologią i techniką (instrukcje obsługi, dokumentacje techniczne itp.),
  • inne tłumaczenia na życzenie.
 • USTNYCH
  • symultaniczne - równoczesne (języki i tematyka jak wyżej oraz np. tłumaczenie ślubów w USC),
  • konsekutywne - powtarzane za mówcą (języki i tematyka jak wyżej oraz np. tłumaczenie ślubów w USC).
 • OBSŁUGA JĘZYKOWA FIRM
  • obsługa tłumaczeniowa spotkań biznesowych,
  • tłumaczenie konferencji,
  • pomoc językowa przy załatwianiu spraw na odległość (np. rozmowa telefoniczna, przetłumaczenie korespondencji).

Biuro Tłumaczeń Translation Services stosuje wobec klienta korzystną politykę wyceny tłumaczeń proponując Państwu nawet 20% zniżki za tłumaczenia ustne i pisemne. Za jednostkę rozliczeniową w przypadku tłumaczeń pisemnych przyjmuje się stronę A4, natomiast w przypadku tłumaczeń ustnych jednostką jest godzina zegarowa. Proszę również pamiętać, iż podstawą obliczenia należności za tłumaczenie jest liczba stron tłumaczenia wykonana przez tłumacza, a nie liczba stron dostarczona przez klienta do Biura.


Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 668 792 793 lub odwiedzając Biuro (ul. Oleska 117, Opole, Budynek Spółdzielni Pracy naprzeciw Biedronki)