Strona Biura Tłumaczeń Translation Services

I. ZAPRASZAM DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĄ TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH DLA FIRM

II. Zakres oferowanych tłumaczeń pisemnych dla osób prywatnych i firm:

Wykonuję tłumaczenia w obie strony z języka angielskiego (przysięgłe i zwykłe), niemieckiego (zwykłe) i francuskiego (zwykłe) m.in. w zakresie wymienionym poniżej:

- dokumenty prawne (testamenty, umowy spółek, pozwy sądowe, akty notarialne itp.),
- dokumenty urzędowe (akty urzędu stanu cywilnego, umowy o pracę, karty pojazdów itp.),
- dokumenty finansowe (sprawozdania finansowe, bilanse, rachunki zysków i strat),
- dokumenty zw. z ogólnie pojętą technologią i techniką (instrukcje obsługi, dokumentacje techniczne itp.),
- tłumaczenia literackie,
- inne tłumaczenia na życzenie klienta, które nie są zawarte w powyższych punktach.

III. Ponadto wykonuję tłumaczenia ustne dla osób prywatnych i firm, tj.:

- symultaniczne - równoczesne (np. podczas konferencji, spotkań biznesowych, ślubów w USC itd.),
- konsekutywne - powtarzane za mówcą (np. podczas konferencji, spotkań biznesowych, ślubów w USC itd.).

IV. Referencje tłumacza oraz przykłady tłumaczeń wykonanych na rzecz instytucji

InstytucjeReferencje
Uprawnienia tłumacza (nr TP/56/07)
Urząd Wojewódzki w Opolu (publikacja "U stóp Wieży Piastowskiej" ang. / niem.)
Urząd Miasta Opola (ang., niem., franc.)
Naczelna Organizacja Techniczna (NOT) - Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (niem.)
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (ang.)
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (ang.)
Instytut Śląski w Opolu (tłumaczenie streszczenia monografii Opola - niem. i ang.)
Biuro Tłumaczeń Sowa (ang.)
Parlament Europejski (ang., niem., franc.)
Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu