Strona Biura Tłumaczeń Translation Services

Lekcje prywatne - indywidualnie lub w małych grupach

Szanowni Państwo! Szanowni Uczniowie!

Jako doświadczony lektor i nauczyciel języków obcych chciałbym się podzielić z Państwem moją pasją i wiedzą dotyczącą języków obcych. Tłumaczenia charakteryzują się dość dużą indywidualizacją pracy, natomiast nauczanie języków obcych oznacza współpracę między nauczycielem (lektorem) i uczącym się, tak aby ten ostatni nauczył się używać języka w sposób komunikatywny i użyteczny dla siebie.

Uczenie się nowego języka oznacza ponowne odkrywanie tej samej otaczającej nas rzeczywistości, lecz tym razem przez pryzmat nowego słownictwa, nowych struktur i wyrażeń. Dlatego też kładę szczególny nacisk na uczenie się poprzez tworzenie kontekstu sytuacyjnego ("żywy" język w dialogach!), używanie struktur jemu właściwych oraz poprzez reagowanie na otaczający nas świat wykorzystując nowe struktury językowe. Zgodnie ze słowami Ludwiga Wittgensteina: "Die Grenzen der Sprache sind die Grenzen der Welt." (Granice języka są granicami świata.) Warto te granice pokonywać, prawda?

Poniższą ofertę kieruję do każdej osoby (grup osób) pragnącej (pragnących) opanować j.angielski, j. niemiecki lub j.francuski. Nie mówię, na jakim poziomie! To uczący się decyduje, jaki ma cel i jak wysoko chce wynieść swoje językowe umiejętności (Pamiętaj! Nie ma ograniczeń, co najwyżej sami je sobie możemy nałożyć!). Moją rolą jest pokazać mu najefektywniejszy sposób osiągnięcia tego celu

Swój sposób nauczania opieram na swoim długoletnim doświadczeniu językowym oraz wiedzy językowej z w/w jezyków, którą zdobyłem w Polsce i za granicą (zarówno na obszarze niemiecko- jak i francuskojęzycznym.) oraz na kwalifikacjach językowych, jakie zdobyłem pracując w różnych placówkach językowo-edukacyjnych (publicznych i prywatnych - m.in. z native speakerami angielskimi) na terenie Opola i okolic (m.in. jako egzaminator nowej matury z j. angielskiego). Posiadam również europejskie dyplomy językowe ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung) oraz DALF C2 (Diplôme Approfondi de la Langue Française).

Kliknij linki, aby zapoznać się z ofertami KOREPETYCJI z j. angielskiego, j. niemieckiego oraz j.francuskiego.

Koszt 60-minutowej lekcji j. angielskiego, niemieckiego, francuskiego dla jednej osoby wynosi 50 zł. Koszt lekcji 90-min. (ang., niem., franc.) wynosi 70 zł. Istnieje także możliwość nauki przez SKYPE. W przypadku lekcji przez Skype płatność na konto za lekcję musi nastąpić zaraz po zajęciach. Zapraszam do nauki osoby, które cenią wiedzę i naprawdę chcą się czegoś nauczyć. Nie praktykuję próbnej lekcji gratis.

Kwalifikacje językowe

j.angielskij.niemieckij.francuskiogólne

ZAKRES TEMATYCZNY OFEROWANYCH KOREPETYCJI:

Kategoria wiekowaj.angielskij.niemieckij.francuski
DzieciGry i zabawy językowe, pierwsze kroki w języku, młodzież "podstawówkowa" przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego oraz wg potrzebprzygotowanie do egzaminu gimnazjalnego, wg potrzebwg potrzeb i życzenia ucznia
Młodzież gimnazjalna, liceum / technikumPrzygotowanie do egzaminów na certyfikaty językowe (np. PET, FCE, CAE, BEC itd.), język biznesu, ogólny, konwersacje, przygotowanie do egzaminu maturalnegoprzygotowanie do egzaminu maturalnego z j. niemieckiego, konwersacje, język ogólny, egzaminy Zentrale Oberstufenprüfung,Zentrale Mittelstufenprüfung, kurs o tematyce wg życzeniakonwersacje, ogólny, egzaminy DELF, DALF
DorośliPrzygotowanie do egzaminów na certyfikaty językowe (np. PET, FCE, CAE, BEC itd.), język biznesu, ogólny, konwersacje, wg życzeniaegzaminy Zentrale Oberstufenprüfung,Zentrale Mittelstufenprüfung, konwersacje, ogólny, biznesowy, lekcje niemieckiego związane z wyjazdem do pracy za granicę, tematyka wg życzeniakonwersacje, ogólny, egzaminy DELF, DALF

CENNIK ZAJĘĆ DLA 2 LUB 3 OSÓB:

  • Jeśli w 60-minutowej lekcji uczestniczą 2 osoby, koszt lekcji wynosi 25 zł/osobę.
  • Jeśli w 60-minutowej lekcji uczestniczą 3 osoby, koszt lekcji wynosi 17 zł/osobę.